دسته‌بندی: انواع اختلالات روانی

اختلال یادگیری در کودکان استثنایی

اختلال یادگیری در کودکان استثنایی

کودکان استثنایی، بر اساس ویژگی‌های فیزیکی یا توانایی یادگیری، ممکن است متفاوت باشند،. این تفاوت‌ها به حدی است که برای بهره‌مندی کامل از فرصت‌های تحصیلی،

قلدری در کودکان و نوجوانان

قلدری در کودکان و نوجوانان

قلدری در کودکان و نوجوانان – *”قلدر بودن”* در تاریخ بشریت همواره در افراد مختلف احساس‌شده است . خوب است بدانید روزی با نام *”مقابله‌