دسته‌بندی: تعمیر سمعک

تعمیر سمعک نامرئی

سمعک‌ها وسایل کاربردی برای افراد کم شنوا هستند. اگر سمعک‌ها دچار آسیب یا مشکل شوند، فرد کم شنوا را با بحران‌های مختلفی روبرو می‌سازند. سمعک‌های

چگونه باتری سمعک را تعویض کنیم؟

باتری سمعک یکی از اصلی‌ترین تجهیزات آن است که باید مورد توجه قرار گیرد. زیرا اگر باتری دستگاه سمعک تمام شود، عملکرد آن را با

علت کم شدن صدای سمعک

علت کم شدن صدای سمعک چیست؟

در شرایطی که با مشکل کم شدن صدای سمعک مواجه هستید، برای برطرف نمودن مسئله و اینکه خودتان به تنهایی بتوانید از پس حل آن